polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że w związku z wchodzącymi w życie przepisami wynikającymi z RODO, przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

25 maja 2018 r., wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

   Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki w zakresie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych. Starając się sprostać tym wymaganiom i dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie informujemy że spółka Arprodukt s.c. P.Koszewnik, M.Szewczyk jest w posiadaniu bazy w której znalazły się Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy charakter tych danych i cel ich przetwarzania.

1.Administratorem jest Arprodukt s.c. P.Koszewnik, M.Szewczyk 15-070 Białystok, ul.Wiktorii 12, NIP 542 020 55 85

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.4.2018 oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nie ustanowiono Inspektora Danych Psobowych ze względu na małą ich ilość oraz  przetwarzanie ograniczone do obsługi bieżących zleceń.

2. Pochodzenie danych

Państwa dane pozyskaliśmy w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę Arprodukt s.c. P.Koszewnik, M.Szewczyk usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy te dane usunęli z naszej bazy bądź zmodyfikowali  – prosimy o informację.

3. Dane które zbieramy to:

imię i nazwisko, adres e-mail, przynależność do firmy, numer telefonu, stanowisko w firmie, adres pocztowy (ulica, numer domu, kod pocztowy), pliki cookie

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy do celów:

* kontakt w ramach procesu realizacji zlecenia

* realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,

* obsługi zamówień składanych w naszej firmie,

* podatkowych i rachunkowych (wymaganych przez przepisy prawa),

* analiz statystycznych,

* windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,

* kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,

* Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dane stron trzecich opublikowane lub udostępniane w ramach złażonego

      zlecenia na wykonanie usługi i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi zwalniając Administratora Danych

      z wszelkiej odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie

5. Komu możemy udostępniać dane osobowe?

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane:

* podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

* podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową oraz rachunkową

* naszym podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,

* podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną.

6. Jakie prawa Państwo posiadacie i co możecie zrobić ze swoimi danymi i jakie są do nich prawa?

Każdy, kto z nami współpracuje lub jest naszym potencjalnym klientem i znajduje się w naszej bazie danych, posiada prawo wynikające z RODO czyli prawo dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W celu :

·         poprawienia danych

·         usunięcia danych

* ograniczenia przetwarzania danych

* dostępu do danych (kopia lub informacja, jakie dane są przez nas przetwarzane)

* przeniesienia danych do innego administratora

należy skontaktować się mailowo na adres biuro@arprodukt.pl . W celu weryfikacji uprawnień dostępu do danych, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą na uwiarygodnienie wnioskodawcy. W przypadku jeżeli jesteście już Państwo naszymi klientami i w trakcie realizacji zamówienia wyrazicie państwo wolę wycofania zgody na przetwarzanie danych lub poprosicie o ich usuniecie/zmianę dane zostaną usunięte/zmienione po realizacji zamówienia gdyż w celu realizacji umowy dane będą konieczne do poprawnego wywiązania się z naszego zobowiązania.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 Zmieniliśmy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

* Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie, korzystamy z cookies i local storage.

Jeśli nie zmienisz ustawień pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu.